ถังดับเพลิงแบบมือถือขนาดเล็ก

สวัสดีครับ  9 ปีที่แล้ว
          วันนี้ผม...มีโอกาสได้ไปดูการสาธิต การใช้ ดับเพลิงมือถือ รุ่น PFE-1 ทีศูนย์ ประชุมสิริกิต เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 
       ในยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีการดับเพลิงจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์และสารที่ใช้ในการดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดมลภวะทางสิ่งแวดล้อม และให้ประสิทธิภาพในการดับไฟที่สูงขึ้น
 
           AEROSOL เป็นเทคนโนโลยี่ที่นำสารที่ใช้ในการดับเพลิง มาบรรจุในอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่าง ๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของแข็ง หรือของเหลว เมื่อใช้งานสารดับเพลิงจะถูกเปลี่ยนสถานะให้อยู่ในรูปของแก๊ส ฟุ้งกระจายในอากาศแทรกเข้สในโมเลกุลของไฟที่ลุกไหม้ ทำให้การติดไฟลดลงและดับในที่สุด

 

Visitors: 524,151