อุบัติเหตุในการทำงาน

อุบัติเหตุจากการทำงาน

อุบัติเหตุจากการทำงานคืออะไร สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคืออะไร และเราจะทำการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร องค์กรควรทำการศึกษาทบทวนและพูดคุยกันในประชุมประจำเดือนเพื่อให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งทำการติดประกาศให้ทราบทั่วกัน

ที่มาของข้อมูลและขอบคุณ

สำนักความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

หยุดงานจากอุบัติเหตุในงานถือเป็นวันลาป่วยหรือไม่?

 

 จับประเด็นกฎหมาย By jorporHnoy

 

Visitors: 572,421