คลิปวีดีโอความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

ปลอดภัยไปด้วยกัน Ep.17 แนวคิดการป้องกันอัคคีภัยด้วย Fire Safety Tree Part 1

ขอบคุณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Visitors: 568,494