คลิปความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร

สวัสดีครับ

           ขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ทำคลิปดีดี มาเผยแพร่ให้เราได้ศึกษากันครับ

 

 

 

Visitors: 580,717