จ่ายเงินค่าอุบัติเหตุในการทำงาน

สวัสดีครับ อ่านแล้วคิดว่ามีประโยชน์ ขอนำมาเผยแพร่ต่อครับ

ที่มาข้อมูล: siamsafety.com

การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

สอบถามคะในกรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุในการทำงานแต่ทางบริษัทฯไม่อยากให้เสียประวัติ จึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานทีเกิดเหตุ แต่จะไม่ใช้กองทุนได้หรือป่าวค่ะ ถามต่อค่ะแล้วถ้าใช้กองทุนบริษัทฯจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างค่ะสอบถามเพื่อเป็นความรู้ค่ะ

โดยคุณ: จิราภรณ์ ครุธรัมย์ email: jiraporn.k@vcargo.co.th [ 22 December 2020 15:25:58 ]

 
ข้อความที่ 1
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน แล้วพนักงานไปแจ้งที่ รพ. ว่าเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทาง รพ. จะให้ออกเอกสาร กท.44 ทันที แล้วเข้าสู่ กองทุนทนแทนครับ ส่วนถามว่าใช้ กท. แล้วมีผลกระทบอะไรมั้ย คือประวัติการรักษา ที่เราทำการแจ้งไปใน กท.16 ที่เราต้องแจ้งนั้น บริษัทฯ จะถูกบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หากพบว่ามีการหยุดงานมากกว่า 3 วัน หรืออุบัติเหตุร้ายแรง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาทำตรวจสอบถึง การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม คปอ. จป. ทุกระดับ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูได้จากกฎหมาย ก็จะไล่ดูหากไม่มีการดำเนินการ จะทำการออกคำสั่งให้ดำเนินการเป็นเคสๆ ไป ถ้ารุนแรงก็ปรับ ดำเนินคดีไปครับ

ผมอธิบายคร่าวๆ นะครับ แต่ส่วนใหญ่จะหลบใช้ประกันภัย ดังนั้นพวกบริษัทฯ ใหญ่ๆ จะไม่ค่อยโดนเข้าตรวจสอบเพราะไม่มีการแจ้งรายงานอย่างถูกต้อง

โดยคุณ: อิอิ email: [ 22 December 2020 15:46:57 ]

 
ข้อความที่ 2
ในด้านของบริษัท ถ้าเป็นกรณีร้ายแรง เช่น ทุพพลาภาพ พิการ ตาย ไฟไหม้ ระเบิด หรือหยุดงานเกิน 3 วันเยอะๆ มีการใช้เงินกองทุนทดแทนเยอะ ก็จะถูกเพ่งเล็งจากทาง จนท. และอาจต้องจ่ายเบี้ยให้กองทุนทดแทนเพิ่มตามอัตราส่วนด้วยนอกจากที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี

ในด้านของลูกจ้าง ถ้าเข้ากองทุนก็จะได้รับการรักษาตามกฎหมายหรือมาตรฐานของกองทุนทดแทน เช่น ใช้ยาตามบัญชียาของกองทุนทดแทน แต่ถ้าบริษัทจ่ายตรง ก็สามารถรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นๆได้เลย ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของกองทุนทดแทน ซึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอาจจะได้รับการบริการที่ดีกว่าการใช้กองทุน เช่น ห้องพัก อาหาร ฯ

ในด้านโรงพยาบาลโดยเฉพาะเอกชน ก็น่าชอบให้บริษัทจ่ายตรงมากกว่า เพราะสามารถเรียกเก็บได้เลย หรือรายเดือนแล้วแต่ว่ามีการตกลงกับบริษัทหรือไม่ ไม่ต้องทำเอกสารยุ่งยากไปเบิกกองทุน และรอเวลาให้กองทุนโอนเงินมาซึ่งน่าจะช้ากว่าเก็บกับบริษัท เช่นเดียวกับประกันเอกชนทั้งหลาย

โดยคุณ: นักข่าว email: [ 23 December 2020 15:46:25 ]

 
ข้อความที่ 3
ปล. ถ้งจำไม่ผิด นายจ้างต้องส่งเงินเข้ากองทุนทดแทนทุกปี แต่ละประเภทกิจการอาจไม่เท่ากัน ประมาณ 0.2 - 1 % ของค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบประกันสังคมรวมทั้งปีของลูกจ้าง + % เพิ่มถ้ามีการใช้เงินกองทุนมากๆ ซึ่งทางกองทุนจะคำนวณมาให้

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000087.PDF

โดยคุณ: นักข่าว email: [ 23 December 2020 15:54:16 ]

 
ข้อความที่ 4
ตอบเฉพาะที่ถามนะครับ ส่วนข้อมูลรายละเอียดพี่ ๆ เค้าบอกไปด้านบนหมดแล้ว

1. ไม่ใช้กองทุนได้หรือป่าว

- ได้ แต่ไม่ถูกต้อง และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกือบทุกโรงงานก็เลี่ยงการใช้กองทุนทั้งนั้นแต่จะเป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย พนักงานที่บาดเจ็บใช้เวลาฟื้นฟูไม่นาน โดยโรงงานเองสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด (พนักงานก็พอใจหากโรงงานสนับสนุนส่วนนี้ได้ทั้งหมด) แต่ถ้าช่วยครึ่ง ๆ กลาง ๆ หากพนักงานไม่พอใจแล้วไปร้องเรียนกรมแรงงาน ตัวโรงงานก็อาจมีบทลงโทษตามที่จะไกล่เกลี่ยกันไป (มีคำพิพากษาเป็นตัวอย่างมากมาย)

2. ถ้าใช้กองทุนบริษัทฯจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

- นอกเหนือจากข้อมูลด้านบนแล้ว ผอ.หน่วยงานความปลอดภัยของแต่ละภาคอาจเรียก จป.โรงงาน (แล้วแต่ว่าจะขึ้นทะเบียนระดับใดบ้าง) ไปชี้แจง พร้อมส่งเอกสารด้านความปลอดภัยที่ควบคุม แก้ไข และป้องกัน ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดอันตรายในการทำงานของพนักงานในแต่ละพื้นที่ (โดยเฉพาะเคสที่ใช้เงินกองทุนจะพิจารณาเอกสารส่วนนี้เป็นพิเศษ) + อาจเข้าตรวจโรงงานบางกรณี

โดยคุณ: Ljungbass email: [ 24 December 2020 08:35:44 ]

Visitors: 580,727