อันตรายจากเสียง

สวัสดีครับ 

     พอดีไปอ่านเจอ เลยนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เพื่อนพนักงานและผู้สนใจได้อ่านจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Visitors: 580,714