ปิรามิดความปลอดภัย

พีรามิดอุบัติเหตุ

เบิร์ต ( Frank E. Bird ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในวงการอุตสาหกรรม และพบว่าสัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บรุนแรง บาดเจ็บเล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหาย อุบัติการณ์ที่เกือบจะมีการบาดเจ็บ มีอัตราส่วนเป็น 1 :10 :30 : 600 ลักษณะของอัตราส่วนดังกล่าวถูกเรียกว่าของการบาดเจ็บ หรือบางครั้งเรียกว่า พีรามิดอุบัติเหตุ เนื่องจากสอบสวนอุบัติเหตุเป็นกระบวนการที่สำคัญในการนำไปสู่การป้องกันในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการสอบสวนอุบัติเหตุทั้ง 4 ประเภท

         ประเภทที่ 1 อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ ตาย เช่น ลื่น หกล้ม ศีรษะพาดพื้น ทำให้เป็นอัมพาดหรือการกระทำ 1 ครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ

          ประเภทที่ 2 อุบัติเหตุที่ได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อย ( ต้องการเพียงขั้นปฐมพยาบาล ) เช่น ลื่นหกล้มหัวเข่าข้างซ้ายแตกต้องห้ามเลือดและทำแผลหรือการกระทำ 10ครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ

         ประเภทที่ 3 อุบัติเหตุที่มีอุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบหรือทรัพย์สินเสียหาย เช่น ลื่นล้ม ไปกระแทกกระจกในสำนักงานแตกหรือการกระทำ 30ครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ

          ประเภทที่ 4 อุบัติการณ์ที่ทำให้เกือบจะมีการบาดเจ็บหรือภาวะใกล้จะเกิดการบาดเจ็บ หรือการกระทำ 600ครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ

Visitors: 572,409