Incident อุบัติการณ์

อุบัติการณ์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้เหมือนกันแต่ทำให้เกิดความสูญเสีย อาจจะเป็นการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
ส่วน Near miss เป็นเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ เช่น เดินไปแล้วสดุดแต่เกือบล้ม เป็นต้นซึ่งยังไม่ล้ม ยังไม่บาดเจ็บ ยังไม่มีอะไรเสียหาย
แล้วอุบัติการณ์ Incident จะครอบคลุมตัวอุบัติเหตุกับเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ คือถ้าเกิดว่าให้อุบัติการณ์เป็นวงกลม ตัวAccident  กับ Near Miss เนี๊ยะจะอยู่ในวงกลม

ที่ทฤษฎีวงกลมสามวง ของคุณจะเด็ด สีน้ำทะเล ก่อนนะครับ
ที่ว่า
วงกลมวงใหญ่ คือ Incident
วงกลมขนาดกลาง คือ near miss
วงกลมเล็กที่สุดที่วางอยู่ในวงกลมขนาดกลางอีกทีคือ accident
ขนาดของวงกลม ตามนั้นครับ
แต่สองวงด้านในนั้น ไม่ซ้อนกัน อยู่ในท้องของวงใหญ่ แต่แยกจากกันชัดเจนคนละวง
เนื่องจาก
Incident = อุบัติการณ์ = เหตุการทุกเหตุการณ์ทั้งที่เกิดความเสียหายและไม่เกิด(เกือบเกิด)และหากปล่อยไว้จะมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุสูง
nearmiss = เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (ถ้าจะให้ชัดต้องบอกว่า เหตุการณ์เกือบเกิดความสูญเสีย/เสียหาย)
accident = เหตุการที่เกิดขึ้นแล้ว เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน ฯลฯ (แล้วค่อยมาแบ่งเป็น เเล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง หรืออะไรก็ว่าไป แล้วแต่จะตั้งเกณฑ์ จะให้ดีก็หา STD หรือนิยามจากแหล่งน่าเชื่อถืออ้างอิงกันหน่อย หรือตามหลักวิชาการด้วยก็จะดี)ต่อไปก็ หลักการ ปิรามิดครับ
ที่ว่า
1.บนยอด สูงสุดเลข 1 (Serious accident)
2.ถัดลงมา 1 step เลข 10 (Minor injury)
3. ถัดลงมาอีก 1 step เลข 30 (property damage accident)
4. ฐานของ ปิรามิด เลข 600 (incident with no visible injury or damage)
อันนี้อ้างอิงหลักวิชาการต่างประเทศที่ศึกษากันมาจนเป็นทฤษฎี แต่จำชื่อคนศึกษาไม่ได้แว้ว
แต่
ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ทั้ง 4 ข้อ มันคือ Incident
และต้องหั่น 3 ข้อแรก ออกมาเป็น Accident เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ บาดเจ็บ/เจ็บป่วย
ส่วนข้อ 4 มันคือ Near miss ซึ่งเป็น incident with no visible injury or damage
และขออนุญาตแปลให้เข้าใจง่ายและง่ายต่อการจำ
ว่า Near miss = อุบัติเหตุแฝง = เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เสียหาย ปล่อยไว้ ต้องโดนเข้าสักวัน (เน้นว่า ต้องเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะสับสนกับคำแปลที่ว่า เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเขาแปลถูกแล้ว แต่เข้าใจคลาดเคลื่อนตามการตีความ ว่า???น่าจะยังไม่เกิดนะ เพราะถ้าเกิดก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุสิ??? จำไว้ว่า Accident = อุบัติเหตุ = เกิดแล้วและเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินด้วย
ส่วน Incident เกิดแล้วเเหมือนกัน แต่ยังไม่เสียหายหรือบาดเจ็บ
และทั้งคู่ เกิดแล้วเหมือนกัน = Incident = อุบัติการณ์ = ทุกเหตุการที่เกิดขึ้นแล้ว

และน่าจะไปสอดคล้องกับ
Accident คือ โอ๊ย!
Near miss คือ ว้าย!
Incident คือ เอะ! ของคุณคุณนวพรรษ ไพรวรรณ์
แต่ ช่วยอธิบาย เอะ! ด้วยครับ???? ยังงง อยู่นิดหน่อย


โดยคุณ: จป UDONK

Visitors: 157,227