การส่งเสริม5ส

ผู้บริหารให้การสนับสนุน 5ส

 

ขอตบมือให้เลยครับ  

กับการส่งเสริม การทำ 5ส   ร่วมมือ ร่วมใจกัน ของผู้บริหารและพนักงาน   เราทุกคน พร้อมสร้างบริษัทให้น่าอยู่ น่าทำงาน  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

 ขอบคุณข้อมูล จาก น้อง จป Chang

Visitors: 184,645