การชนกระแทก

ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย

ทำให้ศรีษะกระแทกยาก ถึงแม้ศรีษะจะกระแทกก็ไม่เป็นไร

      มีท่อเหล็กยื่่นออกมาบริเวณทางเดินของโรงงาน บางครั้้งเกิิดการเผลอเรอ จนศีรษะกระแทกเข้ากับท่อเหล็กทำให้เกิดบาดแผล และเจ็บตัวได้.

      ดังนั้น จะมีมาตรการแก้ไขอย่างไรที่จะเหมาะสมกับกรณีนี้ แน่นอนว่า การปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย คือ การทำให้ศรีษะไม่เกิดการกระแทก

      ซึ่ง สาเหตุของการกระแทก เกิดจาก ตำแหน่งท่อเหล็กที่ยืนออกมาบริเวณทางเดิน นั้นอยู่ต่ำเกินไป หมายความว่า หาตำแหน่งที่ยืนออกมาเท่ากับ ความสูงของศรีษะ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีการกระแทก วิธีที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนตำแหน่งท่อเหล็กให้อยู่สูงขึ้น

       หากสามารถทำเช่นนั้นได้จริง ก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ แต่ในความจริงแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของท่อเหล็กได้  เนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างของตึก เป็นต้น

      หากสามารถทำให้ศรีษะไม่แทกได้แล้ว ก็จะไม่เกิดบาดแผลไม่บาดเจ็บ หมายความว่า สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วการทำให้ศรีษะไม่กระแทกนี้ ต้องทำอย่างไรอี อย่างแรกต้องกำจัด จุดเสี่ยงอันตราย คือ สาเหตุของการกระแทก

    ถึงแม้จะไม่สามารถลงมือทำ ได้ ก็ไม่หมายความว่า ต้องเลิกล้มความคิดนั้น แต่ต้องคิดหามาตรแก้ไขต่อไป

    แล้้วในการ ทำศรีษะกระแทกยาก นั้น ควรทำอย่างไรดี วิธีการโดยทั่วไป คือ

การทำป้ายเตือนว่า  ระวังศรีษะ  มีการเปลี่ยนสี เพื่อให้มองเห็นสะดุดตา และทำให้การกระแทกลดน้อย ่ เช่น

           @ ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีขาว

           @ ตัวหนังสือสีแดงบนพื้นที่ขาว

           @ ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสี่เหลือง   เป็นต้น

    นอกเหนือจาการใช้ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว อาจเพิ่มรูปภาพ หรือการ์ตูน เพื่อให้ มองเห็นสะดุดตายิ่งขึ้น  ทำให้กระแทกลดน้อยลงได้

     นอกจากนั้น อาจติดเทปปลายดำเหลือง หรือติดมูลี่สีแดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ มองเห็นสะดุดตา   ทำให้การกระแทกลดน้อยลง

   แม้เกิดการกระแทกก็ไม่เป็น ควรทำอย่างไรดี ตัวอย่าง เช่น การห่อด้วยฟองน้ำ  ห่อด้วยแผ่นยางสีดำ ถึงแม้ศรีษะกระแทกก็ไม่เกิดบาดแผล ไม่เจ็บ

นอกจากนี้ การสวมหมวกนิรภัย ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย  เป็นการเลือกอย่างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

                        @ การป้องกัน ศรีษะ

                         @ การป้องกัน ท่อเหล็ก

        ในการเลือกระหว่างป้องกัน ศรีษะ และการป้องกันท่อเหล็ก นั้นขึ้นอยู่กับ สถานการณ์และเงื่อนไขของสถานปฏิบัติงาน ให้เริ่มจากการลงมือทำในเรื่องที่สามารถทำได้

 

แหล่งข้อมูล TPA news

Visitors: 575,598