ไฟล์อบรม KYT

สวัสดีครับ 

         ผมขอนำเสนอ ไฟล์อบรมหลักสูตร KYT

ลดอุบัติเหตุ & เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย “Kiken Yochi Training” (KYT)
.
Kiken Yochi Training หรือเรียกย่อๆว่า KYT คิดค้นและพัฒนาขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ใช้กันทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และกำหนดไว้เป็นมาตรการด้านการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยที่สำคัญของ สมาคมสุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Japan Industrial Safety and Health Association) โดยนำความหมายของ 3 มารวมกัน คือ
.
             

Visitors: 572,249