หัวหน้ากับลูกน้อง

สวัสดีครับ

         จากการอ่านพบ ของท่าน ดร.  บัญชา วิชยานุวัติ

      5 ขั้นตอนการสอนงาน

         1.หัวหน้าบอกวัตถุประสงค์

         2.หัวหน้าทำให้ดู

         3. ให้พนักงานทดลองทำ

         4. หัวหน้าแก้ไขให้ถูกต้อง

         5. พนักงานทำจนกว่าจะถูกต้อง

 

 

Visitors: 572,433