ตัวอย่าง5ส กับความปลอดภัย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปรด-ปรับ-เปลี่ยน : ปลั๊ก
xxxxx สไตล์ 5ส xxxxx
----------------------------
คณะกรรมการตรวจ 5ส
เดินตรวจ 5ส
พบปลั๊กชำรุด
ประเมินแล้ว = ไม่ปลอดภัย / ต้องแก้ไข
ต้องใส่ลงใน ส ใด?
มาพินิจกัน

5ส มี
ส สะสาง
ส สะอาด
ส สะดวก
ส สร้างมาตรฐาน
ส สร้างนิสัย

-------------------------------
กรณีทำ 5ส หัวข้อ "ปลั๊กไฟ"
++อันดับแรก เราก็ต้องทำการ "สะสาง" ก่อน
โดย สำรวจปลั๊กที่มีการใช้งานทั้งหมด
แยกตามสภาพดี-สภาพชำรุด
แล้วคัดแยก "สะสาง" ปลั๊กชำรุด-เปลี่ยนใหม่

++อันดับสอง ทำความ "สะอาด" หรือซ่อมแก้ไข
ตัวที่มีสภาพดี ให้ดียิ่งขึ้น น่าใช้และปลอดภัย

++อันดับสาม ทำให้เกิดความ "สะดวก" ต่อการใช้งาน
เช่น ยึดให้แน่นหนา ติดตั้งในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย
จะเสียบ-จะถอด-จะทำความสะอาด ก็แสนสะดวก

++อันดับสี่ เมื่อทำครบทั้ง 3ส เห็นว่าดีแล้ว
ให้เขียนเป็น "มาตรฐาน" กำหนดให้ชัดเจน เช่น
>ปลั๊กที่นำมาใช้ ต้องมีลักษณะอย่างไร?
>ปลั๊กสภาพไหนต้องเปลี่ยนใหม่/สะสาง
>ต้องทำความสะอาด/ตรวจสอบทุกเดือนไหม?
>เลิกใช้งานต้องถอดปลั๊กอย่างไร?
>ใครผู้ดูแลรับผิดชอบ?

++อันดับสุดท้าย คือ "สร้างนิสัย" โดยการ
ให้ทุกคนรู้ ใน มาตรฐาน ที่กำหนด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติตาม "มาตรฐาน"
พร้อมทั้ง ตรวจติดตาม
ว่ามีการทำตามที่กำหนดหรือไม่?

ถ้าเราทำตาม ส ทั้ง 5 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ก็มั่นใจได้เลย ว่า
ปลั๊กสภาพที่ชำรุด
จะไม่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างแน่นอน

ที่มาของข้อมูล

จากเพรสบุ๊ก ของ 5ส สไตล์ จป

 

ส ตัวที่ 6  สร้างความปลอดภัย

 

Visitors: 580,727