ป้ายประชาสัมพันธุ์ในโรงงาน

สวัสดีครับ

            ต้องขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จาก #5ส ไอซิน เคมีคอล ระยอง

ที่มา จากเพรสบู๊ทท่านอาจารย์ อภิชาต ยิ้มแสง

Visitors: 580,714