เรามาทำความรู้จักกัน SOT

SOT : Safety Observation Tour    ( การสังเกตการณ์ความปลอดภัย)

สวัสดีครับ

         ผมขอนำกิจกรรมด้านความปลอดภัย มาเผยแพร่ เกี่ยวกับด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบ้ติงาน  พฤติกรรมเสี่ยง อันตรายที่่มีแนวโน้มทำให้เกิดอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย  โดยมีทีมงานฯ วางแผนวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย แล้วเข้าไปการสังเกตการณ์พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน พร้อมให้คำแนะนำ พูดคุย และกล่าวชมเชย คิดเชิงบวก  เพื่อให้คิดได้ดัวเอง ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย  ทุกคนรู้และเข้าใจ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สุดท้ายกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ต้องขอขอบคุณ  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  ปูนอินทรีย์ ที่่นำมาเผยแพร่ เพ่ื่อให้ทุกคนปลอดภัย  ขอบคุณมากครับ

 

SOT : Safety Observation Tour  ( การสังเกตการณ์ความปลอดภัย)

        

 

 

Visitors: 572,240