ความปลอดภัยเกี่ยวกับการยกสิ่งของ

สวัสดีครับ 

 ขอบคุณสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำสื่อดีดีมาเผยแพร่ครับ

Visitors: 142,157