ความปลอดภัยการยกสิ่งของ

สวัสดีครับ 

 ขอบคุณสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำสื่อดีดีมาเผยแพร่ครับ

Visitors: 568,485