ฝึกงาน จป.เราเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง

สวัสดีครับ

          เผอิญมีน้องจป สอบถามมาว่า จะไปฝึกงานที่บริษัท เราควรเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะได้ทำแผนการเรียนรู้  ผมก็นั่งนึก สิ่งเหล่านี้ถ้าเรียนรู้จากหน้างานจริงก็คงเป็นโอกาสดีที่จะได้ประสบการณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายอย่างที่เราควรเรียนรู้ จดบันทึก เก็บตัวอย่าง เครสต่างๆ เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ ชีวิต ก่อนท่ี่อนาคตภายหน้า จะได้นำความรู้ ประสบการณ์ ช่วยเปลี่ยนความคิด ปรับวิธีการ ให้เพื่อนร่วมงานมีความปลอดภัย เพิ่มคุณค่าของชีวิตให้ดีขึ้น 

           ขอนำมาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดไอเดียนะครับ

                          1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัท  

                                - ประวัติความเป็นมาของบริษัท

                                -ขั้นตอนการผลิต    

                               - โครงสร้าง แผนผังขององค์กร

                        2.บทบาทหน้าที่ของ จป. บริหาร, จป.หัวหน้างาน

                        3.การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและการทำรายการประชุม

                       4. การฝีกอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่  

                       5.หลักสูตรที่กฏหมายบังคับ  เช่น เครน,ไฟฟ้า,รถยกฟลอคลิฟท์  ความสำคัญ ความจำเป็นของการอบรม อายุของการอบรมแต่ละหลักสูตรกี่ปี 

                       6.เอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยเช่น เครื่องจักร,อาคารผลิต

                       7.รายงานการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ บอร์ดความปลอดภัย

                       8. ชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

                       9.โครงการโรงงานสีขาว

                      10.ตรวจสุขภาพประจำปี

                      11. การซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

                                    สถานการณ์ฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

                                    สถานการณ์ฉุกเฉินแก๊สรั่วไหล 

                                    สถานการณ์ฉุกเฉิน Boiler ระเบิด 

                                   การดับเพลิงเบื้องต้น 40 % 

                                    สถานการณ์ฉุกเฉินอพยพหนีไฟ

                     12. ความปลอดภัยด้านสารเคมีอันตราย SDS

                     13. กิจกรรมส่งความปลอดภัย  

                                 งานประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย ติดป้ายโปรเตอร์           

                                 Safety talk  

                                 ค้นหาอันตราย พร้อมหามาตรป้องกันแก้ไข  

                                  สัปดาห์ความปลอดภัย  

                                  ป้ายและสัญญาลักษณ์ความปลอดภัย  

                                  การรณรงค์การใช้อุปกรณ์ PPE

                       14.เอกสารความปลอดภัยที่ต้องส่งหน่วยงานราชการ     เช่น รายงาน จปว,สอ 2,สอ3 ,สอ4 ฯลฯ

                            15. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือ วีซ่าทำงาน (Work Visa)   

 

           นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปเขียนแผนการฝึกงานของน้องๆ จป คนรุ่นใหม่ครับ 

           หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำแนะนำครับ บาย โชคดีทุกท่านครับ

Visitors: 573,234