ข้อคิดในการทำงาน

อย่าดีแต่พูด หาคนทำยาก ไม่มีใครทำ แต่ขาดคนที่ลุกขึ้นมาทำ บางทีทำนอกเหนือหน้าที่ ก็อาจเป็นหน้าที่ของเราทุกคน

 

Visitors: 524,090