สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา ฺ: BBS

สวัสดีครับ
      ต้องขอขอบคุณMrs.Bangon Teeraleuk  คุณธัญญรตา และผู้บริหารบริษัท สยาม เอ็น จี เค เทคโนเซรา จำกัด.หนองแค จังหวัด สระบุรี ที่ให้โอกาสผมไปเผยแพร่ BBS การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย.ในครั้งนี้ด้วยครับ
      สื่อง่าย เข้าใจง่าย ทำได้จริง วัดผลได้ครับ

 Work Shop : กิจกรรมย่อยนำพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในบริษัทของท่านมาทำกัน  แบ่งกลุ่มตามแผนกหรือลักษณะงาน

        1.  ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของเแผนก

         2.  คัดเลือกพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย 

          3. กำหนดเป้าหมายพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมปลอดภัย

          4.  กระบวนการสังเกตพฤติกรรม การสื่อสาร  ให้คำแนะนำ  

          5.  วัดผลการสังเกตพฤติกรรมปลอดภัย ถ้ายังพบพฤติกรรมเสี่ยง  หาข้อบกพร่อง สิ่งที่ยังไม่ได้แนะนำ  ซึ่งวัดผลครั้งต่อไปจะต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้น ทุกสัปดาห์

           6.  วัดผลสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน  ทำเป็นรายงาน จนครบระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมาย 

            7. สรุปโครงการ BBS

 

Visitors: 134,814