KYT-การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ ร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand
กับกระทรวงแรงงาน ตามนโยบาย รมว.แรงงาน

ท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพฯ) จัดกิจกรรม KYT เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 60 ขับเคลื่อน Safety Thailand ตามนโยบาย รมว. กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ อดุลย์ แสงสิงแก้ว ณ บริเวณโรงพักสินค้า 3 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของกองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม<img

Visitors: 524,151