การไม่ฝืนทำ เพื่อความปลอดภัย

 เวลาที่ของเต็มมือจะไม่สามารถจัดการได้ในทันที
มาตรการการป้องกันอันตราย อย่างหนึ่ง คือ การไม่ฝืน การฝืนเป็นสิ่งต้องห้าม


      ไม่ฝืนยกของหนัก
      ไม่ฝืนขนของจำนวนมาก
      ไม่ฝืนสภาพร่างกาย เลิกใช้ท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ


ยกตัวอย่าง เช่น เพื่อจะให้ขนของเสร็จในรอบเดียวจึงเอาของ
ใส่รถเข็นมาจำนวนมากเมื่อสะดุดพื้นไม่เรียบ จึงทำให้รถเข็นเอียงไป
เล็กน้อย เพียงแค่นั้นก็จะทำให้ของทั้งหมดล้มตกลงมาได้ แต่ถ้า
ค่อย ๆ ขนไป ถึงแม้รถเข็นจะเอียงเล็กน้อย ทำให้จัดการได้ทันที ก็จะ
สามารถป้องกันของล้มตกลงได้

 

จาก TPA News. ฉบับที่ 251 พฤศจิกายน 2560

Visitors: 572,238