ภาพอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่ PPE

สวัสดีครับ 

             ขอนำภาพอุบัติเหตุจากการกระทำไม่ปลอดภัย คือ ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล ครับ เพื่อให้เกิดไอเดีย...

 

บทเรียนสำหรับคนที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลจะเป็นเช่นนี้ 

 

Visitors: 573,230