คู่มือความปลอดภัยของผู้รับเหมา

สวัสดีครับ

              ผมขอนำตัวอย่างคู่มือความปลอดภัยของผู้รับเหมา มาให้ดูเพื่อให้เกิดไอเดีย... และเกิดประโยชน์

เรื่องคน-ต้องมีการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นก่อน หากสามารถมีการทดสอบได้ด้วยจะดีมาก
เรื่องเครื่องมือ-ต้องตรวตสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สภาพสาย การต่อสายดิน เป็นต้น ตรวจสภาพเครน, ตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น
เรื่องพื้นที่การทำงาน-ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เรื่องที่สำคัญคือ พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้สูง เช่น มีสารไวไฟ มีสารเคมีอันตราย พื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่อับอากาศ เป็นต้น ต้องควบคุม ตัดแยก ให้มีสภาพที่ปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน
เรื่องระบบงานสำคัญต่างๆ- เช่น ระบบใบอนุญาตทำงาน ระบบการรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ การรองรับภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น
ต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยนะครับ เป็นกำลังใจให้ สู้เขานะครับ

 

Visitors: 163,985