ออกกำลังกาย

**ออกกำลังง่ายๆ**
-กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
-หลอดเลือดสมองตีบตัน
-ต่อมน้ำเหลืองไม่ไหลเวียน
เรามีวิธีการออกกำลังใ้ห้ชมดูมีประโยชน์มากครับ

Visitors: 572,417