ปิรามิด 3000-300-29-1

สวัสดีครับ

       ผมขอนำความรู้ ด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง เลยนำมาเผยแพร่ต่อครับ

 

3000-300-29-1


ไม่ใช่ตัวเลขใบ้หวยงวดหน้าจากอาจารย์ดัง

แต่นี่คือรูปแบบสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งพบว่า

ในทุก ๆ 3000 ครั้งที่มนุษย์มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัย จะก่อให้เกิดเหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง

ในทุก ๆ เหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง

และในอุบัติเหตุ 29 ครั้ง จะมีอยู่ 1 ครั้งที่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงมาก

 

จากโมเดลนี้ เราจะพบได้ว่า พฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในส่วนฐานราก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอุบัติเหตุ

ฉะนั้นแล้วหากสามารถปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับทุกคน

ก็จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

เป็นผลให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น

 

 Visitors: 218,328