การพูด

 สวัสดีครับ

           การพูดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเทคนิค วิธีการการใช้คำพูด ถ้วยคำ น้ำเสียง

https://www.pinterest.com/pin/2533343529138696/

ที่มาของข้อมูล  https://www.pinterest.com/pin/2533343529138696/

 

Visitors: 572,238