อุบัติเหตุจากการเลี้ยวรถยนต์

สวัสดีครับ

          ผมขอนำอันตรายที่่เกิดการเลี้ยวรถ ตอนติดไฟแดง อย่าน้อยเราได้เห็นอันตรายการที่่ขับรถเล็ก  เพราะคนขับรถใหญ่ มองกระจกไม่เห็นด้านข้าง 

ดูไว้เตือนสติ มันเกิดขึ้นได้  แต่ต้องไม่เกิดกับเรา เพราะเรารู้อันตรายล่วงหน้าแล้ว อุบัติเป็็นศูนย์

Visitors: 572,248