ตัวอย่างบริษัทที่ทำ 5 ส เปรียบเสมีอนเราไปดูงานจริง

สวัสดีครับ

           การดูงานบริษัทที่กำกิจกรรม 5 ส ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี จะได้เห็น ของจริง ทำเขากันอย่างไร  นำสิ่งที่ดีดี กลับมาปรับปรุงในหน่วยงานของตัวเอง  แต่ถ้าเราไม่ใช่ คู่ค้า กับเขา การขอเข้าไปดูงาน ก็เป็นเรื่องยาก

           ส่วนที่บริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จ เขาก็เปิดให้เข้าไปเยี่ยมชม เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ 5ส และโปรโมทบริษัทเขาด้วย ถึงระบบการจัดการบริหารด้านคุณภาพ ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่ต้องรอคิว รออนุมัติ  แต่ไม่เป็นไร  ผมจะขอนำบริษัทฯที่เขาทำแล้ว มาเป็นตัวอย่าง  เขานำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นไอเดีย แก่ทีมงานบริษัทฯ ที่จะทำกิจกรรม 5 ส สู่การเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย สูญเปล่าในการทำงาน

             ผมขอตบมือดัง ๆ สัก 3 ครั้ง ให้แก่บริษัท เหล่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจให้กับผู้ดู ผู้อ่าน  ทำแล้วทำดี ทำงานง่ายขึ้น 

 

 

 

Visitors: 572,243