วิธีปลูกฝังความปลอดภัยให้พนักงาน

 

ความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และการปลูกฝังความปลอดภัยให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จป.ด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ทางพีดีเอสมีวิธีปลูกฝังความปลอดภัย ลองไปดูกันครับ

การปลูกฝังความปลอดภัย
1.การฝึกอบรมวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอนให้กับพนักงานทุกคน เมื่อพนักงานทุกคนถูกฝึกฝนขั้นตอนการทำงานอย่างเชี่ยวชาญแล้ว จะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าพนักงานจะทำงานได้อย่างไม่มีอุปสรรค์
2.การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานได้ช่วยเหลือตัวเอง และเพื่อนร่วมงาน เวลาเกิดเหตุการณ์คับขัน
3.ต้องชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งเป็นผลจากความประมาทในด้านต่างๆ เช่น ความประมาทจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้ว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากเราประมาทต่อการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องกวดขันความปลอดภัยในเข้มข้น โดนสังเกตุพฤติกรรมพนักงานทุกคน
5.เพิ่มผลตอบแทน เมื่อพนักงานทุกแผนกลดอุบัติเหตุในการทำงานได้

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.พนักงานทุกคนจะตระหนักถึงความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทในการทำงาน
3.ลดค่าใช้จ่ายในอุบัติเหตุต่างๆ โดยเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ทำตามกฎเกณฑ์
4.ลดอัตราการตาย และทุพลภาพของพนักงาน

ข้อมูลโดย บริษัท พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้จัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เบอร์โทรศัพท์ 02 361 8191

 

Visitors: 568,495