ซ้อมแผนอพยยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี ฟูจิ เอซ

สวัสดีครับ
         ผมขอนำตัวอย่าง การซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการบริหารการจัดการทีมตอบโต้แผนฉุกเฉิน การเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันศูกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ของบริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด อยู่ตรงข้ามเมืองโบราณ สมุทรปราการ  โดยฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบางปู สมุทรปราการ ได้จัดส่งครูฝึกพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมรถและอุปกรณ์ในการดับเพลิงและกู้ภัยไปให้ความรู้ทั้งเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุและขั้นตอนการอพยพหนีไฟ
          การฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างมีมาตรฐานสามารถทำการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินที่จะป้องกันการติดต่อลุกลามเพื่อไม่ให้เพลิงขยายตัวเป็นวงกว้างเมื่อเกิดเหตุ ลดการสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุในเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องจะมาถึง 
           ซึ่งการซ้อมอพยพ แบ่งเป็น 2 รอบ  คือ กลางวัน  เวลา บ่าย 2 โมง และกลางคืน เวลา 19.00 น 
        ขอภาพต่าง ๆ มาให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดู เพื่อเป็นไอเดีย ไปพัฒนา ปรับปรุงต่อไป  ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

 

เรามาเริ่มกันช่วงเช้า 
           ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล บางปู โดย ครูฝึก ชูชัย  และทีมงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับ การดับเพลิงเบื้องต้น
           ภาคทฤษฎี
          -   ทฤษฎีการเกิดเพลิง
          -   การป้องกันเพลิงและแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
          -   การแบ่งประเภทของเพลิง
          -   หลักปฏิบัติในการป้องกัน การควบคุมและการดับเพลิง
          -   วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
          -   เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 
          -   วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
          -   จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
          -   แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
          -   การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย / การประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
             ภาคปฏิบัติ
          - ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทเอ, บี, ซี เช่นผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซต์ (Co2)
          - เทคนิคการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ภาคกลางวัน
             สมมุติเหตุการณ์ Boiler No. 2 เกิดน้ำแห้ง ในระหว่างที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง ไปตรวจเช็คหลังอาคารผลิต เกิดระเบิดขึ้น   ผู้พบเห็นตะโกนบอก กดสัญญานเตือนภัย แจ้งหัวหน้า และแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าแผนฉุกเฉิน  อพยพหนีไฟ ให้นำธง  ใบตรวจเช็คชื่อคนเข้าทำงานของแผนกตัวเอง มายังจุดรวมพล เพื่อตรวจเช็คชื่อ ผู้สูญหาย เพื่อแจ้งกับกองอำนวยการ เพื่อไปค้นหาผู้สูญหายต่อไป

เมื่อมีการจัดตั้งกองอำนวยการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน  แต่ละฝ่าย เคลื่อนย้าย ก็ขนย้ายสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงออกจากสถานที่เกิดเหตุ หรือกีดขวางทาง ก็เคลื่อนย้ายออก  ผจญเพลิง ก็ต้องควบคุม สั่งการ ทีมดับเพลิง ประสานพูดคุยกันตลอด  ประสาน จัดเตรียม น้ำดื่ม และเตรียมคน ถ้าได้รับแจ้งว่าต้องการคน  หน่วยพยาบาล ก็เตรียมกระเป๋ายา อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลไว้  ซึ่งต้องไปรายตัวต่อผู้อำนวยการ ICS และผู้อำนวย ต้องรับข่าวสาร และควบคุมสั่งการ โดยการจดบันทึก  ซึ่งทุกหน่วยต้องจดบันทึก เพื่อนำมาประมวลสถานการณ์ และสอบกลับได้ จุดรวมพล ก็ต้องมีแต่ละแผนกตรวจเช็คชื่อ แล้วแจ้งผู้ตรวจเช็ค เพื่อแจ้งจำนวน ครบ หรือไม่ จำนวน คน ผู้สูญหาย ให้ ICS  เพื่อสั่งให้ทีมผจญเพลิง สั่งชุดดิบเพลิง ไปค้นหาผู้สูญหาย  และนำตัวออกมา ถ้าพบอาการบาดเจ็บ ก็ปฐมพยาบาลก่อนเคลื่อนย้ายมาส่งหน่วยพยาบาล และรถพยาบาลต่อไป

 เมื่อมีการประสานงานกันทุกฝ่ายแล้ว ทีมดับเพลิง สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ ระงับเพลิงไหม้ได้ ต้องแจ้ง ผจญเพลิง เพื่อแจ้งให้ ICS เพื่อประสานกับทุกฝ่าย สำรวจตรวจเช็ค รายงานกลับ มา พร้อมแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย ว่า ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้ทุกคนกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ

 

หลังจบการฝึกซ้อม เสร็จ ก้ต้องมีการประชุม กัน เพื่อหาข้อผิดพลาด หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป โดย ครูฝึก ชูชัย เต็มไปด้วยบรรยายสบาย สบาย แบบ เบิรด์ เบิรด์

Visitors: 572,419