คลิปอันตรายบันไดเลื่อน

สวัสดีครับ

            ขอแสดงความเสียใจกับญาตผู้ชีวิตกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  

นำคลิปมาเสนอเพื่อเตือนสติ เป็นอุธาหรณ์สอนใจยามที่พาลูกหอบ หลานไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อน 

เราต้องระมัดระวัง ดูแลเขาอย่างใก้ลชิด เพราะเด็กจะซนมาก ไม่รู้ว่าอันตราย... ดังคลิปที่นำมาเสนอ .. เสียใจด้วยจริงๆๆ

Visitors: 572,238