ภาพเปรียบเที่ยบก่อนทำและหลังทำ

สวัสดีครับ

       การทำ 5 ส จำเป็นต้องมีการถ่ายรูปก่อนทำ และหลังทำ 5 ส  จะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน  สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัยสูง   การสื่อด้วยภาพที่เราได้แก้ไขปรับปรุง ก็เพื่อให้รู้ว่าเราได้มีการทำกิจกรรม  5 ส  และจะต้องรักษามาตรฐาน ให้ดีอย่างต่อเนื่อง 

       เริ่มต้นที่ 3 ส   สะสาง สะดวก สะอาด  สร้างมาตรฐาน  ทำอย่างต่อเนือง บ่อนเกิดความเคยชิน จนเป็น นิสัย

ที่มาของข้อมูลจาก การสอนออนไลน์ของอาจารย์

 Die Casting & Engineering Knowledge Sharing


Visitors: 568,498