การวิเคระห์ความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูง

ขอนำเสนอ PPT.การวิเคระห์ความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูงเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง เผื่อท่านใดนำไปเป็นแนวทาง ครับ

ขอขอบคุณ คุณ พงศกร ลักขกูล  คุณจารุวรรณ เกษมทรัพย์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ที่จัดทำ

ขอบคุณ Safe Em.eng.Chai  อาจารย์ผู้ให้ใจดีที่กลุ่มไลน์

 

 

Visitors: 572,238