ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

สวัสดีครับ

       ขอนำภาพการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของบริษัทต่างๆ

Visitors: 122,299