ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

สวัสดีครับ

       ขอนำภาพการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของบริษัทต่างๆ

Visitors: 553,600