กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของลูกจ้าง

มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของลูกจ้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

 

 

ขอบคุณท่านผู้จัดทำและท่านอาจารย์แพร      

 

ทีนำมาโพสในกลุ่มไลน์ ความปลอดภัยในการทำงาน ผมขออนุญาตนำบทความบางช่วงมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้น้องๆ จป และผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สิ่งดีดี ขอให้ผู้ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ......

Visitors: 568,485