หัวหน้างานและลูกน้อง

มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์เป็นผู้สอนงาน 

  (On The Job Training) ลูกจ้างใหม่   หรือลูกจ้างที่เปลี่ยนงานและมีการดำเนินการ

มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานพบปะพูดคุยและหารือกับลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างและมีการดำเนินการ

 

ขอบคุณท่านผู้จัดทำและท่านอาจารย์แพร      

 

ทีนำมาโพสในกลุ่มไลน์ ความปลอดภัยในการทำงาน ผมขออนุญาตนำบทความบางช่วงมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้น้องๆ จป และผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สิ่งดีดี ขอให้ผู้ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ......

 

Visitors: 572,428