การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการกากของเสีย

ประชาสัมพันธ์ วีดีโอ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการกากของเสีย
http://www2.diw.go.th/iwmb/howtowaste.asp

 

Visitors: 572,417