โปรเตอร์ความปลอดภัยภาษาต่างประเทศ

สวัสดีครับ

       ขอบคุณเพื่อนๆ ในกลุ่มไลน์ที่โพสสิ่งดีดีให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้และนำไปเผยแพร่กัน...

และขอบคุณ สสปท.(สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ที่จัดทำโปรเตอร์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้เพื่อนพนักงานตะหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

Visitors: 580,709