กิจกรรมให้น้องๆที่โรงเรียน

สวัสดีครับ

           ผมขออนุญาตนำกิจกรรมดีดี ที่เพื่อนพนักงานของเรา มาร่วมกัน สร้างสรรค์  พัฒนาให้กับโรงเรียนที่่ขาดแคลน งบประมาณไม่เพียงพอ ในการพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ รักษาสภาพนั้นไว้  ต้องตบมือให้กับเพื่อนบริษัทต่างๆ ทีมีน้ำใจ ร่วมใจกันมาช่วย สร้างสิ่งต่างๆ ให้ สภาพแวดล้อมดี บรรยากาศดี ก็ช่วยให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน มาเล่น มาคุย ศึกษาหาความรู้  กับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวย สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย

          ขอนำตัวอย่าง บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทำให้โรงเรียนของหนู น่าอยู่ น่าเรียน ด้วยกันร่วมสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้สวยงาม อำนวยความสะดวกและปลอดภัยขึ้น

         ผลงานของทีมงานวันนี้ ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุก ขอบคุณทุกๆคนทำให้งานวันนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จาก เพรสบูท จป หมู บ.รินไนฯ

 

Visitors: 573,231