ความปลอดภัยในวัด

myhome_0

ความปลอดภัยต้องสำคัญทั่วทุกพื้นภิภพ
…….
ทุกงานสร้างวัดสร้างศาลา
ยังล้ำหน้ากว่าบาง องค์กรณ์…
วัดกฏหมายใช่ว่าเขาจะกำหนด…
แต่ใน แง่กฏหมาย บริษัทรับเหมาต้องมี จป. และความปลอดภัย ไม่อายก็ควรสำนึกหากบริษัทใดยังล้าหลังในจิตรสำนึก…
เอาเหอะอุบัติเหตุคืบคานเข้าไปหาทุกหมู่มวลสรรพสัตว์
ทุกสรรพสิ่ง ทั่วทั้งภพจักรวาล…แน่นอน

สัตว์ที่ตายไม่เป็นเท่านั้นที่ไม่ต้องกลัว ธรรมชาติธาตุที่ไม่แปลเปลี่ยนเท่านั้นที่ไม่ต้องห่วง
แต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใด ก็ตามแต่หากขาดสมดุลทางธรรมชาติย่อมนำพาสู่ความวิบัติ
มาถึงหมู่มวลมนุษย์ชาติเฉกเช่นกัน…หนาวมากมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ ร้อนมากมนุษย์และธรรมชาติก็วิบัติ…ตรงไหนล่ะที่เรายัง
คิดว่า ควรละเลยความปลอดภัย…
แม้แต่นอกภิภพ ก็ยังต้องการความปลอดภัย สมดุลในห้วงจักรวาลหากขาดหายไป
ขาดหายไปถามว่าใครมันยังจะอยู่ได….
ขอบคุณภาพ cr.อาคม

นธ.เอกประสาร
เรียว 9999

2

Visitors: 572,417