คลิปอบรมพนักงานใหม่

สวัสดีครับ

        ผมเปิดไปพบ คลิปวีดีโอที่นำเสนอความปลอดภัย ของคุณ Pattarapol Chaijamorn 

ที่จัดทำขึ้นมาดีมากๆ  ผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       วิดีโอแนะนำเรื่องความปลอดภัยของบริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด สำหรับเปิดอบรมพนักงานใหม่

 

 

โพสโดย คุณ KOOK KAI

เจ้าคลิป ตุณ ทศพร  อินทะนิน

Visitors: 580,709