เพลงความปลอดภัย

สวัสดีครับ

    ผมขอเพลงปลอดภัย ที่ได้พบ เห็น นำมารวบรวมในเวปนี้ เพื่อให้เราได้ค้นหาได้ง่ายและนำไปเผยแพร่ให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีคลิปภาพ เพลงประกอบจะได้จำได้ เตือนสติได้ดี เพราะมีภาพให้เห็น ไม่ต้องเสียเวลาจินตนาการ ไปในทิศทางเดียวกัน

Visitors: 572,408