คลิปอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

สวัสดีครับ

     ขอนำคลิปอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อเป็นสื่อการอบรม และเตือนสติก่อนปฏิบัติงาน
 
Visitors: 572,418