Safety week Fuji Ace

สวัสดีครับ

       ผมขอนำเสนอกิจกรรม Safety Week  ที่บริษัทผม ได้ทำกิจกรรม เพื่อให้เพื่อนพนักงานทุกคนได้มีส่วนรวม สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย นำมาเพื่อให้เพื่อนๆ หรือ ผู้อ่าน ได้เกิดไอเดียในการจัดกิจกรรม 

 

สวัสดีครับ

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ) และผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน มีใจความว่า “การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศให้ ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน “เซฟตี้มายด์”
เพื่อให้สอดคล้องกับทางหน่วยราชการ ทางบริษัทฯจึงได้จัดสัปดาห์ความปลอดภัยเน้นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน จึงคิดว่ากิจกรรม KYT การหยั่งรู้ระวังอันตราย การคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า ว่ามีอันตรายใดแอบแฝงอยู่ มาช่วยระดมสมองช่วยกันคิด หาแนวทางการป้องกัน ยำ้เตือนปากย้ำ มือชี้ สัญญาตั้งปฏิณานตน ว่า ต่อไปนี้ อุบัติเหตุ เป็น ศูนย์ เป็นการย้ำเตือนสติก่อนปฏิบัติงาน

      ผมขอนำภาพก่อนวันสัปดาห์ความปลอดภัย ของ บริษัท ฟูจิเอซ จำกัดก่อนซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับ เป็นบอร์ด ของแต่ละแผนก มีการตั้งคำขวัญหรือสโลแกน ทำ KYT ที่นำไปปฏิบัติได้ทั้งโรงงาน
     เรียกน้ำย่อยไปก่อนนะครับ ใครว่างแวะมาดูได้นะครับ อยู่ตรงข้ามเมืองโบราณสมุทรรปราการ
มีบูทการกิจกรรม 3 บูท ทุกคนต้องเล่นให้ครบทั้ง 3 บูท แล้วมาจับรางวัลซึ่งจะได้ทุกคนถ้าร่วมเล่นกิจกรรม ครบทั้ง 3บูท
ผมก็ได้นำ เกมส์บิงโก้ Safety สัญญาลักษณ์ เครื่องหมายความปลอดภัยมาเป็นสื่อ แล้วอธิบายให้พนักงานได้เข้าใจ มีรางวัลแจกด้วยนะ ตุ๊กตาสวย ๆ เป็นรางวัล ซึ่งมีการเล่น 3 รอบ ตามเวลาพักของพนักงาน ขอนำภาพตัวอย่างก่อนวันจริงมาให้ดูก่อนนะ

 

Visitors: 572,417