คลิปเกี่ยวกับเครื่องจักร

สวัสดีครับ

            ขอนำเสนออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ไว้เป็นสื่อในการอบรมความปลอดภัย และเป็นอุธรหรณ์ตือนใจก่อนปฏิบัติงาน

Visitors: 580,713