การป้องกันอัคคีภัย ภาษาพม่า

 

ต้องขอขอบคุณทีมผูู้จัดทำโปรเตอร์ ดีดี เพื่อให้คนอื่นได้ทราบ และย้ำเตือน ความปลอดภัย

 

ขอบคุณ น้องจป นัฐพล ที่นำเผยแพร่ โปรเตอร์ภาษาพม่า ในครั้งนี้ด้วย

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 572,237