กฏหมายเกี่ยวกับ PPE

สวัสดีครับ

            ผมขอนำภาพ บทความ PPE ที่เกี่ยวกับ  พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มานำเสนอ เพื่อเป็นไอเดียสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล

             ก่อนต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนทุกท่าน ที่ทำให้ เพื่อนพนักงานของเรามีชีวิตที่มีคุณค่า ปลอดภัยมากขึ้นจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งนายจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม  พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่กำหนด ...เราพนักงานจึงมั่นใจได้  ชีวิตทำงานของเรา มีความปลอดภัยแน่นอน อุบัติเหตุ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดดภัย คือ ตัวเรานี่แหละ เราต้องมีจิตสำนึกความปลอดภัย ......รู่้คิดด้วยตัวเอง และช่วยย้ำเตือนเพื่อนร่วมงาน ดังคำ่ว่า  เพื่อนช่วยเพื่อน ....

Visitors: 572,243