ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ต้องติดฉลากเป็นภาษาไทย มีรายละเอียดอย่างน้อย 6 รายการ

สวัสดีครับ..วันนี้..ณ ที่ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ต้องติดฉลากเป็นภาษาไทย มีรายละเอียดอย่างน้อย 6 รายการ คือ

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)

2. ชื่อสารเคมีอันตราย  (hazardous  substances)

3. รูปสัญลักษณ์  (pictograms)

4. คำสัญญาณ (signal word)

5.ข้อความแสดงอันตราย (hazard statment)

6. ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย ( precautionary statment)

มีกันครบทุกรายการหรือไม่?...

 

 

 

Visitors: 568,495