คู่มือความปลอดภัย

สวัสดีครับ

       ผมขอขอบคุณ ผู้ให้  อาจารย์ทั้งหลายที่ให้ไฟล์คู่มือความปลอดภัย  ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และเป็นไอเดียในการจัดทำ คู่มือความปลอดภัยของเพื่อนๆต่อไป ให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

กับงานที่ทำอยู่ในสถานประกอบการ

 ขอโทษทีครับ ถ้าสนใจก็เมลล์มาขอได้นะครับ ไฟล์ใหญ่ โหลดลงไม่ได้ครับ 

Visitors: 580,713